Noticiari: febrer de 2013

Amb vermell s'indiquen les espècies rares, amb taronja les escasses i amb rosa, les invasores.

24-02-2013
Obs.: Marc Illa
 • 1 Xarxet comú (Anas crecca) mascle
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 4 femelles) 
 • 3 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • 2 Cigonyes blanques (Ciconia ciconia)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) adult
 • Esparver vulgar (Accipiter nisus)
 • Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • 3 Rasclons (Rallus aquaticus)
 • 1 Becadell comú (Gallinago gallinago)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • 1 Oreneta vulgar (Hirundo rustica). Primera citació prenupcial
 • 4 Roquerols (Ptyonoprogne rupestris)
 • Titelles (Anthus pratensis)
 • 1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • Cueretes blanques (Motacilla alba)
 • Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • Merles (Turdus merula)
 • Mínim 10 Tords comuns (Turdus philomelos)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • Estornells negres (Sturnus unicolor)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • 16 Pardals roquers (Petronia petronia)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdum (Carduelis chloris)
 • Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 26 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)

23-02-2013
Obs.: Marc Illa; Josep Bujons, Sergi Fernández
 • Xarxet comú (Anas crecca) (mascle) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 4 femelles) 
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • Mínim 12 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 1 Pinsà mec (Fringilla montifringilla)

22-02-2013
Obs.: Marc Illa; Jordi Comellas
 • 1 Xarxet comú (Anas crecca) (mascle) 
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 4 femelles) 
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • 3 Blauets (Alcedo atthis)
 • 3 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • 3 Passerells comuns (Carduelis cannabina)

21-02-2013
Obs.: Marc Illa; Jordi Comellas
 • 59 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) (41 mascles i 18 femelles)
 • Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 2 femelles) 
 • 6 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) 
 • Esparver vulgar (Accipiter nisus)
 • 1 Aligot comú (Buteo buteo)
 • Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
 • 9 Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Blauets (Alcedo atthis)
 • 11 Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • 11 Titelles (Anthus pratensis)
 • Cueretes blanques (Motacilla alba)
 • Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • 1 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • 2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • 27 Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • Estornells negres (Sturnus unicolor)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • 47 Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • 18 Pardals roquers (Petronia petronia)
 • 54 Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdums (Carduelis chloris)
 • Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 19 Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Aprox. 50 Cruixidells (Emberiza calandra)
 • 1 Visó americà (Mustela vison)

16-02-2013
Obs.: Marc Illa
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
 • 4 Ànecs cullerots (Anas clypeata) (2 mascles i 2 femelles) 
 • 5 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Bernats pescaires (Ardea cinerea) 
 • 2 Xoriguers comuns (Falco tinnunculus)
 • 1 Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
 • Rasclons (Rallus aquaticus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • Tudons (Columba palumbus)
 • Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • Mínim 2 Blauets (Alcedo atthis)
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • Mínim 8 Titelles (Anthus pratensis)
 • Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • 1 Tord ala-roig (Turdus iliacus)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • 2 Trists (Cisticola juncidis)
 • Mosquiters comú (Phylloscopus collybita)
 • Bruel (Regulus ignicapilla)
 • Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • Cornelles negres (Corvus corone)
 • Estornells negres (Sturnus unicolor)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • 16 Pardals roquers (Petronia petronia)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Gafarrons (Serinus serinus) 
 • Verdums (Carduelis chloris)
 • Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 1 Lluer (Carduelis spinus)
 • Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 15 Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • 2 Verderoles (Emberiza citrinella)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)

10-02-2013
Obs.: Marc Illa
 • Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)
 • 4 (2 mascles i 2 femelles) Ànecs cullerots (Anas clypeata)
 • 5 Perdius roges (Alectoris rufa)
 • 3 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
 • Bernat pescaire (Ardea cinerea) adult
 • Rasclons (Rallus aquaticus)
 • Polles d'aigua (Gallinula chloropus)
 • Coloms roquers (Columba livia)
 • 45 Tudons (Columba palumbus)
 • 3 Tórtores turques (Streptopelia decaocto)
 • 2 Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus)
 • 5 Blauets (Alcedo atthis)
 • 1 Picot garser petit (Dendrocopos minor) 
 • Cogullades vulgars (Galerida cristata)
 • Aloses vulgars (Alauda arvensis)
 • 16 Titelles (Anthus pratensis)
 • 1 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
 • 1 Cuereta blanca (Motacilla alba)
 • 1 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
 • 2 Pardals de bardissa (Prunella modularis)
 • Pit-rojos (Erithacus rubecula)
 • 8 Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)
 • 2 Bitxacs comuns (Saxicola rubicola)
 • Merles (Turdus merula)
 • Tords comuns (Turdus philomelos)
 • 1 Trist (Cisticola juncidis)
 • Rossinyols bords (Cettia cetti)
 • 1 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
 • 1 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
 • 1 Bruel (Regulus ignicapilla)
 • 2 Mallerengues blaves (Cyanistes caeruleus)
 • 2 Mallerengues carboneres (Parus major)
 • Garses (Pica pica)
 • 3 Cornelles negres (Corvus corone)
 • 1 Corb (Corvus corax)
 • Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)
 • Pardals comuns (Passer domesticus)
 • Pardals xarrecs (Passer montanus)
 • Pinsans comuns (Fringilla coelebs)
 • Mínim 10 Gafarrons (Serinus serinus) 
 • 1 Verdum (Carduelis chloris)
 • 4 Caderneres (Carduelis carduelis)
 • 2 Passerells comuns (Carduelis cannabina)
 • 15 Gratapalles (Emberiza cirlus)
 • Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
 • Cruixidells (Emberiza calandra)