2015

Reprenem l'activitat al blog (aquest cop, sí!), i ho fem començant amb una actualització del que s'ha estat veient recentment.

Com ha anat passant en els darrers hiverns, les fortes glaçades han aconseguit gelar bona part de l'Aiguamoll, de manera que moltes de les espècies més representatives s'han vist afectades.
És el cas, per exemple, del Cabusset (Tachybaptus ruficollis), una espècie sedendària a l'espai els anys que no hi ha gelades. Normalment, abans de les primeres plaques de gel, s'observen entre 4 i 6 individus, que després aparèixen al Parc de l'Agulla, un espai que no s'acostuma a congelar.

Un cas semblant és els dels Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), que si bé no es veuen tant afectats pel gel, acostumen a moure's a l'Agulla a les nits més fredes.

Entre les espècies més interessants observades les darreres setmanes, destaca una femella de Xarxet comú (Anas crecca) el dia 1, un jove d'Astor (Accipiter gentilis) el dia 21 i un mínim de 2 Teixidors (Remiz pendulinus) durant tot el mes.

L'anellament científic aporta noves dades molt interesants: l'hivern 2013-2014 es van anellar 8 Titelles (Anthus pratensis) a la zona de la Plantada d'arbres. Al Novembre del 2014 es va capturar un altre exemplar; i aquest gener, l'equip d'anelladors hem recuperat el seguiment de la població hivernant. De moment només hem realitzat una jornada, en la qual vam capturar 3 ocells. Per sorpresa nostra, tots 3 van ser controls (ocells que ja portàven anella): 2 de l'hivern anterior (veure fotos), i el de la mateixa tardor.


Es tracta d'una situació molt interessant, ja que de només 8 exemplars anellats almenys 2 han tornat, mostrant una aparent alta fidelitat a la zona d'hivernada. No es disposa de gaire dades al respecte (Herrando et al. 2009), de manera que caldrà seguir capturant exemplars.

La captura d'exemplars d'un any per l'altre també ens permet aprofundir
en els coneixements sobre la muda i les tècniques per a determinar l'edat.