Presaharians i inici de la temporada de nidificació

Durant el mes de març és quan es capturen els majors nombres de la primavera d'espècies migradores presaharianes a l'Aiguamoll, bàsicament Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), Pit-rojos (Erithacus rubecula), Tords comuns (Turdus philomelos) i Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), coincidint amb el pic dels seus passos migratoris.
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Enguany no s'han produït dies gaire forts de sedimentació (aturada) de presaharians, i per això s'han anellat quantitats normals. Destaca especialment la captura d'una Cotxa fumada del morfotipus 'paradoxus'. Aquest tipus de plomatge el presenten molt pocs mascles de segon any, que en general tenen un plomatge molt similar al de les femelles (com el de la foto superior), per així evitar la competència directa amb mascles adults, més forts i més territorials.
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) del morfotipus 'paradoxus'
L'època de nidificació també ha començar per força espècies, sobretot aquelles més sedentàries. Aquests dies, sobretot, és molt fàcil detectar els cridaners Gafarrons (Serinus serinus) i veure'ls cantar i fer vols acrobàtics per tot l'Aiguamoll.


Les Mallerengues carboneres (Parus major) també estan especialment actives aquests dies. Gràcies a l'anellament, sabem que enguany hi ha un mínim de 7 Carboneres diferents a l'Aiguamoll! A veure quantes aconsegueixen criar.

També cal destacar el retorn del Cabusset (Tachybaptus ruficollis) a l'espai. Els darrers hiverns, després de fortes glaçades, han desaparegut cada any. Tot i així, no s'han fet esperar i ja s'estan formant les parelles!


Cap a finals de mes s'han començat a veure amb regularitat els primers migradors transaharians. Destaquen les observacions de més de 30 Àguiles marcenques (Circaetus gallicus), 1 Àguila calçada (Aquila pennata), 1 Aufrany (Neophron percnopterus), 1 Arpella vulgar (Circus aeruginosus) i centenars de Ballesters (Apus melba) i Orenetes vulgars (Hirundo rustica) en migració activa. Cal remarcar també l'observació de 93 Grues (Grus grus), un migrant força escàs a la comarca.
Grues (Grus grus)
Àguila calçada (Aquila pennata)
Ballester (Apus melba)
Entre els ocells petits, ja s'han detectat els primers Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), Còlit gris (Oenanthe oenanthe), Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), Tallareta vulgar (Sylvia communis) i Colltorts (Jynx torquilla).
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), mascles
Tot i així, una de les observacions més excepcionals del mes, encara que sembli estrany, és la d'un Raspinell comú (Certhia brachydactyla). Tot i ser un passeriforme relativament abundant a totes les masses forestals properes, es tracta d'una espècie força escassa a l'aiguamoll, amb menys de 5 citacions conegudes. El passat 25/03 es va observar i capturar un exemplar, sent el priemer de l'espècie anellat a l'Aiguamoll.