Xarxet!

Durant la setmana del Cens d'Aus Aquàtiques Hivernants de Catalunya, ha aparegut un mascle de xarxet comú (Anas crecca) a l'Aiguamoll. Tot i ser una espècie regular en migració és més escassa com a hivernant, però d'entre les diverses localitats censades al Bages, l'Aiguamoll és l'espai amb més observacions.
Després de la sequera del 2016, quan no es va observar cap exemplar d'aquesta espècie, aquesta és la primera observació des de la darrera al novembre del 2015!
Degut a les glaçades, la superfície de l'aigua queda congelada regularment durant els mesos d'hivern. Això fa que el nombre d'ocells aquàtics, especialment ànecs, sigui molt variable al llarg de l'hivern, en funció de si hi ha més o menys gel. El xarxet s'ha observat un parell de dies quan l'Aiguamoll no estava glaçat, però esperem que, tal i com fan els ànecs collverds, se'n vagi cap a altres punts d'aigua que no es glacen (com per exemple el Parc de l'Agulla), i que pugui tornar per l'Aiguamoll ben aviat.
Fotografia cedida pel Jordi Comellas d'un xarxet mascle, a l'Aiguamoll a finals de novembre del 2012.