Dues recuperacions: boscarles de canyar! - 25/05/2019

La setmana passada va haver-hi un pas força intens de boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) a l'Aiguamoll de la Bòbila. Més d'un centenar d'exemplars es van capturar i anellar, especialment el 18 de maig (amb 93 captures!), i destaquen dues recuperacions: un exemplar amb anella francesa (a la foto) i un altre amb el remitent ICONA-Madrid. Restem a la resposta de les centrals anelladores per saber quan i on es van anellar aquests individus!