Nova espècie reproductora: el pit-roig!

Per primera vegada hem confirmat la reproducció del pit-roig (Erithacus rubecula) a l'Aiguamoll! No es tracta d'una espècie rara, però a l'Aiguamoll de la Bòbila no s'havia detectat mai abans fora del període de migració o d'hivernada (quan l'espècie és present de forma abundant). Curiosament, i gràcies a l'anellament continuat a l'espai, sabem que el mascle reproductor és un individu que havia hivernat a l'Aiguamoll els hiverns 2016-2017, 2017-2018 i que havia retornat a l'espai el 28/11/18. Per alguna raó, enguany ha decidit quedar-se a criar!
A la foto, un dels dos juvenils que s'han capturat recentment.