Totals d'anellament

Darrera actualització: 23/11/2018

6547 ocells anellats de 99 espècies diferents