Llista de mamífers observats 2009


  • Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)
  • Eriçó fosc (Ericenaus europeaus)
  • Esquirol (Sciurus vulgaris)
  • Rata de claveguera (Rattus norvegicus)
  • Ratolí domèstic (Mus domesticus) (observacions al poble)
  • Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
  • Talpó comú (Microtus duodecimcostatus)
  • Guineu (Vulpes vulpes) (O.Oms, R.Solà i M.Illa)
  • Visó americà (Neovison vison)
  • Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

Vegeu també Mamífers per accedir a més informació.