Llista dels hemípters observats 2012

Última actualització: 15-09-2012


HETERÒPTERS
  • Màscara (Pyrrhocoris apterus)
  • Lygaeus saxatilis
  • Xinxa ratllada (Graphosoma lineatum italicum)
  • Xinxa puntejada (Graphosoma semipunctatum)
  • Picromerus bidens
  • Sabater (Gerris lacustris)
  • Barquer (Notonecta glauca)