Arribem als 700 anellaments!!...

... i s'incorporen 6 noves espècies en les dues últimes jornades d'anellament!

Els darrers dies de juny, amb l'envol de la majoria de polls de les espècies reproductores, les captures en les jornades d'anellament s'han disparat i han fet augmentar molt el nombre d'anellaments a l'espai. A més, la calor i l'escassetat de l'aigua han fet que l'espai sigui un lloc amb més concurrència de l'avifauna dels voltants, fet que ha propiciat algunes de les noves espècies capturades.

Aquestes 6 incorporacions han sigut: Pardal roquer (Petronia petronia), Cogullada vulgar (Galerida cristata), Tórtora turca (Streptopelia decaocto), Oriol (Oriolus oriolus), Trist (Cisticola juncidis) i Tallarol de garriga (Sylvia cantillans). Les tres primeres corresponen a espècies atretes per l'aigua; les dues següents són reproductors amb molt poques parelles a la zona i el tercer, un exemplar en dispersió postjunvenil abans de la migració de tardor.
Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Pardal roquer (Petronia petronia)
Trist (Cisticola juncidis)
D'aquesta manera, el total d'espècies diferents anellades a l'espai arriba a 52, una bona xifra!