La "migració" de finals de juny

Durant la segona setmana de juny, gran part dels ocells es troba als seus corresponents territoris de cria. En aquest moment, alguns exemplars que fracassen en la reproducció o que senzillament no es reprodueixen, es dispersen o comencen la seva migració cap al sud. Aquest fenomen, sumat a les dispersions juvenils dels exemplars que es reprodueixen més d'hora, fa que a finals d'aquest mes es puguin observar alguns exemplars poc habituals realitzant aquests tipus de moviments inesperats.

A l'Aiguamoll, on hi crien poques espècies forestal que, per contra, són habituals a zones properes, aquest fenomen és fàcil de notar. Mentre que l'any passat, entre altres espècies, es van detectar 1 Picot garser gros (Dendrocpos major) (1a citació a l'espai), 2 Mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli), 1 Blauet (Alcedo atthis), 2 Sibocs (Caprimulgus ruficollis) i 1 Mallerenga emplomallada (Lophophanes critatus); enguany s'han pogut observar espècies ben diferents com 1 Pinsà comú (Fringilla coelebs), 1 Picot verd (Picus viridis) i 1 Durbec (Coccothraustes coccothraustes), primera citació a l'espai. També 1 Blauet (Alcedo atthis) i alguns Tallarols de garriga (Sylvia cantillans) juvenils (l'espècie no nidifica a l'espai, però cada any s'observen grups de joves per aquestes dates).

Entre els migradors primerencs, enguany destaquen 8 Camesllargues (Himantopus himantopus), 1 Corriol petit (Charadrius dubius), 1 Xivita (Tringa ochropus) i un Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) observat en migració activa al Parc de l'Agulla (Manresa), vingut amb tota probabilitat de la zona de la Bòbila. Cal esmentar que aquesta darrera observació guarda certa relació al Fumarell carablanc observat el 30 de juny del 2012 a l'Aiguamoll, també ne migració activa, i que va suposar també la primera cita per a l'espai. A més a més, aquest any 2013 cal destacar considerablement l'arribada de 2 exemplars mascles de Martinet menut (Ixobrychus minutus) els darrers dies, una espècie que s'havia reproduit a l'espai però que després de desaparèixer va esdevenir un migrant molt escàs.

Com cada any, cal recordar que el juny és també un bon mes pel Falcó de la reina (Falco eleonorae), un falcònid amb una fenologia ben curiosa que té el pic de migració durant aquestes dates. Durant aquest any, s'ha observat un exemplar adult de fase clara, caçant orenetes algunes tardes.

Alguns dels camesllargues observats enguany

Caldrà seguir amb atenció aquestes sorpreses d'estiu!