I arribem als 2000 anellaments!!!

El passat 19 de juliol vam anellar l'ocell número 2000 a l'Aiguamoll de la Bòbila!
Curiosament va ser una Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), un jove de l'any (EURING 3). Es tracta curiosament de la primera citació de l'espècie al juliol, i la primera d'un ocell jove. L'any 2013 es van veure fins a 2 mascles (un adult i un 2n any) cantant pel poble, i aquest any s'ha comprovat la reproducció d'almenys una parella.
 
Així doncs, aquest jove és l'ocell 2000 anellat a l'Aiguamoll!
 
 
Aquí teniu els totals d'anellament, fins a dia d'avui:
 
 
L'espècie més anellada és el Pardal comú (Passer domesticus), arran del seguiment intensiu de l'espècie durant aquest estiu, en el que s'han anellat més de 350 individus. Recentment s'ha constatat la disminució poblacional de l'espècie a nivell global a Catalunya. De moment sembla que la població de la Bòbila es manté estable, amb centenars d'individus durant l'estiu.

Deixem algunes fotografies de diversos anellaments dels darrers mesos:
Cruixidell (Emberiza calandra)
Falciot negre (Apus apus)
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Mussol comú (Athene noctua)
Tudó (Columba palumbus)
Bee-eater (Merops apiaster)
Guatlla (Coturnix coturnix)
Cuereta groga escandinava (Motacilla flava thunbergi)
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Oriol (Oriolus oriolus)