Dues captures interessants!!

Aquesta setmana passada s'han capturat dues espècies ben interessants i amb només dues captures prèvies (per cada una de les espècies) a l'Aiguamoll. Són el tudó (Columba palumbus), espècie habitual a l'Aiguamoll durant tot l'any, i el picot verd (Picus viridis), espècie escassa i d'aparició irregular.
Seguim treballant i aprenent!