Migradors transaharians!

Els darrers dies ens han anat arribant diferents espècies de migradors transaharians (que hivernen al sud del Sàhara), sent tot just les primeres observacions d'aquestes espècies durant el 2017 a la comarca del Bages. Alguns d'ells encara tenen uns quants centenars de quilòmetres per recórrer abans d'arribar a les zones de reproducció.
A les fotografies, un mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), un mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) i un mascle de tallarol de garriga (Sylvia cantillans), respectivament.