Arribada dels migrants tardans

A finals d'abril / principis de maig arriben les espècies migradores més tardanes. A finals d'abril van arribar les primeres bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta), un migrador transaharià que es reprodueix a casa nostra (amb diverses parelles a l'Aiguamoll), i que marxa molt aviat just acabar l'època de reproducció. El pas de mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) va ser força bo, amb més individus que altres primaveres.

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). Fotos de Marc Illa.
Ja a primers de maig, avui dia 3 s'han observat 2 boscalers pintats grossos (Locustella naevia), un migrador escàs, els primers 9 aligots vespers (Pernis apivorus) i s'han capturat per anellament un exemplar de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), un migrador escàs, però que ja s'ha capturat a principis de maig en 3 dels darrers 5 anys!, i 1 tallarol gros (Sylvis borin).
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis). Foto: Marc Illa.
Tallarol gros (Sylvia borin). Foto: Marc Illa.
També s'ha anellat un papamosques gris (Muscicapa striata), un altre migrant tardà que passa per casa nostra principalment a principis de maig.
El pas de limícoles ja va a la baixa, després de ser un dels millors anys per a diferents espècies a l'Aiguamoll. Ara però és el torn de les xivitones (Actitis hypoleucos), de les quals ja s'han observat un mínim de 6 individus diferents els darrers dies. 3 d'elles s'han anellat, el que suposa els primers anellaments d'aquesta espècie a l'Aiguamoll!
També cal destacar la captura d'una boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), un altre migrador transaharià, que tot just suposa la 3ra captura a l'estació d'anellament de l'Aiguamoll.

Mentrestant, diverses espècies nidificants ja estan en marxa. Aquests dies veureu diversos pollets d'ànec collverd (Anas platyrhynchos), i les polles d'aigua (Gallinula chloropus) estan molt esverades defensant els seus territoris!