Joves en dispersió

Entre finals de juny i principis de juliol s'observen cada any diverses espècies poc habituals a l'Aiguamoll però que es reprodueixen de forma relativament habitual a zones properes. En la majoria dels casos es tracta d'exemplars de primer any, nascuts durant la mateixa temporada i que es troben en dispersió un cop ja s'han independitzat dels pares. D'aquesta mateixa setmana destaquen les observacions de 3 mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli) i d'un colltort (Jynx torquilla). En aquest darrer, a part de ser un ocell d'allò més particular, es tracta de la primera observació a l'estiu, fora dels períodes de migració de primavera i tardor.
Colltort (Jynx torquilla).
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli).