Diversitat de migradors!

A principis d'octubre hi ha molta diversitat d'espècies en migració, ja que coincideixen els migradors transaharians (que hivernen al sud del Sàhara) i els presaharians (que hivernen principalment a la Península Ibèrica i al nord d'Àfrica).
A sota, una cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), un mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) i una boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), migradors transaharians, i un pit-roig (Erithacus rubecula) i una cotxa blava (Luscinia svecica), migradors presaharians; que es van anellar ahir a l'Aiguamoll.
Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Cotxa blava (Luscinia svecica)