Nadal i pinsans mecs

Aquesta setmana s'han vist algunes espècies hivernants força escasses a l'Aiguamoll, que ens desitgen segurament unes molt bones festes! Destaquen 8 pinsans mecs (Fringilla montifringilla), com el de la fotografia, una espècie força rara a la zona però que s'està veient en bons nombres pel Pla de Bages aquest hivern, com a conseqüència d'una entrada d'ocells procedents del centre d'Europa. També 3 fredelugues (Vanellus vanellus), un visitant hivernal cada vegada menys freqüent a les zones agrícoles de la Catalunya Central.

 
Els millors desitjos per aquests dies!