Novetats del desembre

La setmana passada es van capturar dos ocells molt interessants durant una jornada d'anellament científic a l'Aiguamoll: un picot verd (Picus viridis), espècie d'aparició irregular a l'Aiguamoll i que suposa la 6na captura a l'estació, i aquest preciós durbec (Coccothraustes coccothraustes), 1ra captura a l'Aiguamoll i espècie número 98 anellada a l'estació!
Durant la tardor del 2017 s'han registrat números excepcionals de durbecs a Catalunya, però també a la resta de la península Ibèrica, centre d'Europa i les Illes Britàniques. En anys anteriors, l'espècie s'havia observat només de forma ocasional a l'Aiguamoll, mentre que durant aquesta tardor es produeixen observacions pràcticament a totes les visites a l'Aiguamoll. Aquest mascle jove va acostar-se a les menjadores que hem instal·lat recentment, i que es queden ben buides amb pocs dies. Amb el fred, apreta la gana!
Picot verd (Picus viridis), mascle jove (EURING 3). Els mascles tenen la
bigotera pintada de vermell, mentre que les femelles la tenen completament
de color negre.
Durbec (Coccothraustes coccothraustes), mascle jove (EURING 3).