Llista dels amfibis observats 2011

ANURS
  • Reineta meridional (Hyla meridionalis)
  • Granota verda (Pelophylax perezi)
  • Gripau corredor (Bufo calamita)