Llista dels hemípters observats 2011

Última actualització: 08-06-2011

HETERÒPTERS
  • Màscara (Pyrrhocoris apterus)
  • Sabater (Gerris lacustris)
  • Barquer (Notonecta glauca)