Llista dels peixos observats 2011

- No s'observa ni es troben restes de cap espècie de peix, tot i que és força evident que n'hi ha (presència de blauets, corbs marins, etc.). Segur que almenys hi ha Peix sol (Lepomis gibbosus), detectat l'any 2010 en bon nombre.