Llista dels hemípters observats 2010

Total: 5 espècies

HETERÒPTERS
  • Màscara (Pyrrhocoris apterus)
  • Lygaeus saxatilis*
  • Xinxa verda (Palomena prasina)
  • Sabater (Gerris lacustris)
  • Barquer (Notonecta glauca)

* només observada al poble

Vegeu també Hemípters per accedir a més informació.