Llista dels himenòpters observats 2010

Total: 7 espècies


FORMIGUES (Formicidae)
  • Formiga negra vulgar (Lasius niger)*
  • Messor barbarus
VESPES TERRISAIRES (Eumenidae)
  • Eumenes coarctatus*
VESPES SOCIALS (Vespidae)
  • Vespa vulgar (Vespula vulgaris)
  • Polistes gallicus
ABELLES (diferents famílies)
  • Abella de la mel (Apis mellifera) (Apidae)
ABELLOTS (Apidae)

  • Bombus terrestris

*observació al poble

Vegeu també Himenòpters per accedir a més informació.