Llista dels rèptils observats 2010



Total: 7 espècies



OFIDIS
  • Serp d'aigua (Natrix maura)
  • Serp verda (Malpolon monspessulanum)
  • Serp blanca (Rhinechis scalaris)
SAURIS
  • Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
  • Dragó comú (Tarentola mauritanica) (poble)


QUELONIS
  • Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans)
  • Tortuga mapa falsa (Graptemys pseudogeographica)

Vegeu també Rèptils per accedir a més informació.