Llista dels mamífers observats 2010

Total: 13 espècies

INSECTÍVORS
 • Eriçó fosc (Erinaceus europaeus)
QUIRÒPTERS
 • Ratpenat cuallarg (Tadarida teniotis)
 • Pipistrellus pipistrellus
 • Pipistrellus pygmaeus
 • Myotis sp.
CARNÍVORS
 • Visó americà (Neovison vison)
 • Guineu (Vulpes vulpes) (camps voltant)
 • Teixó (Meles meles)
ARTIODÀCTILS
 • Senglar (Sus scrofa) (camps voltant)
ROSEGADORS
 • Rata de claveguera (Rattus norvegicus)
 • Talpó (Microtus duodecimcostatus)
 • Esquirol (Sciurus vulgaris)
LAGOMORFS
 • Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)

Vegeu també Mamífers per accedir a més informació.