Dia Mundial dels Ocells

El proper dissabte dia 4 d'octubre celebrarem el Dia Mundial dels Ocells a l'Aiguamoll. Veniu a treure el cap si hi esteu interessats!


Cotxes blaves!

Aquest matí s'han anellat les primeres Cotxes blaves (Luscinia svecica) de la tardor. En total, 4 individus (3 mascles i 1 femella, tots de 1r any) s'han capturat i anellat. A finals d'agost ja s'havia observat un exemplar, i el 19 de setembre un altre.
Cotxa blava (Luscinia svecica). Femella
Cotxa blava (Luscinia svecica). Mascle
A més, també s'ha capturat el primer Tallarol gros (Sylvia borin) de la tardor, i s'han observat quantitats força interessants de migrants sedimentats. A destacar, 22 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe) i 4 Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus).
Tallarol gros (Sylvia borin)

També s'han observat força rapinyaires en migració:
- 13 Àguiles marcenques (Circaetus gallicus) - récord diari -
- 2 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus)
- 1 Esparver cendrós (Circus pygargus)
- 1 Àguila calçada (Aquila pennata)
- 2 Aligots comuns (Buteo buteo)
- 2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
- 2 Falcons mostatxuts (Falco subbuteo)
- 1 Falcó de la reina (Falco eleonorae)
- 2 Xoriguers (Falco tinnunculus)

En migració activa també s'han vist:
- 15 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
- Aprox. 100 Ballesters (Apus melba)
- Aprox. 300 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
- Aprox. 80 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
- 6 Orenetes de ribera (Riparia riparia)
- 3 Piules dels arbres (Anthus trivialis)
- Mínim 40 Cueretes grogues (Motacilla flava)

Darrers migrants transaharians

Durant aquest mes de setembre s'han anat observant les típiques espècies migradores en nombres relativament baixos, sense cap dia especial de migració.

Durant la darrera setmana s'han observat, en migració activa, fins a 19 Piules dels arbres (Anthus trivialis) i  13 Cueretes grogues (Motacilla flava), 1 Ballester (Apus melba), 1 Oreneta de ribera (Riparia riparia), més de 240 Orenetes vulgars (Hirundo rustica), més de 50 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum), 1 Oriol (Oriolus oriolus), 1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo), 2 Aligots comuns (Buteo buteo), 1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus) i 1 Arpella vulgar (Circus aeruginosus).

D'entre els migrants sedimentats, s'han observat diversos Còlits grisos (Oenanthe oenanthe) (màxim diari  9 individus), Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra) (màxim 6), Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus) (màxim 11), Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) (màxim 7), Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (màxim 4), Papamosques gris (Muscicapa striata) (1), Tallareta vulgar (Sylvia communis) (1), Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) (1), Cotxa blava (Luscinia svecica) (1), Colltort (Jynx torquilla) (1), Agró roig (Ardea purpurea) (1) Blauet (Alcedo atthis) (2) i Ànec cullerot (Anas clypeata) (2).

S'ha anellat durant 4 matins consecutius per tal de seguir la condició física dels migrants, i tot i que s'han capturat pocs ocells, s'han controlat alguns individus durant diversos dies, aportant valuosa informació sobre la seva aturada de la migració (terme anomenat stopover) a l'Aiguamoll de la Bòbila.


A continuació, fotos de les captures més interessants:
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). El migrant
més comú aquests dies!
Colltort (Jynx torquilla). 2na captura a l'Aiguamoll d'aquest
migrant escàs. Aquest exemplar anava associat a un grup
de Pardals comuns (Passer domesticus).
Tot just el 3r anellament de Tallareta vulgar (Sylvia communis),
Es tracta d'un migrant escàs, però regular.
Un dels 2 joves de Blauet (Alcedo atthis) que ronden per
l'Aiguamoll. El color taronja de la part inferior del bec
indica que és una femella.

I arribem als 2000 anellaments!!!

El passat 19 de juliol vam anellar l'ocell número 2000 a l'Aiguamoll de la Bòbila!
Curiosament va ser una Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), un jove de l'any (EURING 3). Es tracta curiosament de la primera citació de l'espècie al juliol, i la primera d'un ocell jove. L'any 2013 es van veure fins a 2 mascles (un adult i un 2n any) cantant pel poble, i aquest any s'ha comprovat la reproducció d'almenys una parella.
 
Així doncs, aquest jove és l'ocell 2000 anellat a l'Aiguamoll!
 
 
Aquí teniu els totals d'anellament, fins a dia d'avui:
 
 
L'espècie més anellada és el Pardal comú (Passer domesticus), arran del seguiment intensiu de l'espècie durant aquest estiu, en el que s'han anellat més de 350 individus. Recentment s'ha constatat la disminució poblacional de l'espècie a nivell global a Catalunya. De moment sembla que la població de la Bòbila es manté estable, amb centenars d'individus durant l'estiu.

Deixem algunes fotografies de diversos anellaments dels darrers mesos:
Cruixidell (Emberiza calandra)
Falciot negre (Apus apus)
Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Mussol comú (Athene noctua)
Tudó (Columba palumbus)
Bee-eater (Merops apiaster)
Guatlla (Coturnix coturnix)
Cuereta groga escandinava (Motacilla flava thunbergi)
Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Oriol (Oriolus oriolus)

Comença la migració de primavera!

Durant els darrers dies de febrer i el que portem de març, la primavera ja s'ha fet notar. Mentre que algunes espècies típicament hivernals a l'Aiguamoll com la Titella (Anthus pratensis), el Bitxac comú (Saxicola rubicola), la Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), el Pinsà comú (Fringilla coelebs) i el Gratapalles (Emberiza cirlus) han anat marxant, els migradors presaharians han començat el seu pas (especialment el Mosquiter comú Phylloscopus collybita i el Tord comú Turdus philomelos), i els primers migradors transaharians també han anat arribant, com les Orenetes vulgar (Hirundo rustica) i cuablanca (Delichon urbicum). D'entre els presaharians, encara falta que passi el gruix de migrants de Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), que esperem en les properes setmanes.

Referent a les espècies esmentades, durant els darrers dies s'han capturat per a anellament científic alguns controls interessants, com dues Mallerengues carboneres (Parus major) anellades al desembre del 2012, una Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) anellada al març del 2013 i un Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) anellat el maig del 2013 i controlat també durant el juny del 2013.

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) (Marc Illa)
Deixem un resum dels migrants observats del 15 de febrer a dia d'avui:

en negreta les espècies més escasses. Feu clic per ampliar
D'entre els ocells més especials, destaca l'observació de 9 Grues (Grus grus) en pas sobre l'Aiguamoll. Es tracta d'una de les poques citacions al municipi de Santpedor, i coincideix amb una entrada de grups de Grues en migració a Catalunya (vegeu la notícia del 4 de març). També un Grasset de muntanya (Anthus spinoletta) és força escàs a la plana bagenca fora dels rius. És per això que a l'Aiguamoll l'observem poques vegades o cap cada any; i un Torlit (Burhinus oedicnemus), que per tercer any consecutiu, apareix als camps del voltant de l'Aiguamoll pels volts del 20 de març.

Tot i aquestes observacions, l'ocell més rar observat durant aquest darrer mes no es tractava d'un migrant, sinó d'un Raspinell comú (Certhia brachydactyla). Aquesta espècie és molt habitual en tota mena de zones forestals del Bages, però en general no és gaire habitual a la plana. L'Aiguamoll queda lluny de zones boscoses i això fa que algunes espècies que típicament es tenen com a molt habituals, a l'Aiguamoll siguin ocells força rars. El passat 7 de març es va observar per 3ra vegada el Raspinell a l'Aiguamoll, i l'endemà es va detectar (probablement era el mateix exemplar) a una zona d'horts al sud de l'Aiguamoll, gairebé a Pineda de Bages. Les anteriors cites corresponen al desembre de 2009 i gener de 2010; i un altre al novembre del 2010
Teixidor (Remiz pendulinus) anellat el 19.03.2014 (Marc Illa)
A veure què ens espera aquesta migració!

El blog torna a funcionar!

Després d'una llarga temporada sense actualitzar-se, avui el blog reprèn la seva activitat. A partir d'ara, les actualitzacions es publicaran mitjançant entrades quan hi hagi novetats.

Aprofitem per comentar el total d'anellaments a l'Aiguamoll fins a dia d'avui, que és ja de 1213 ocells, de 67 espècies.
Cliqueu a la llista de totals per veure-la més gran