ALGUNES ESPÈCIES COMENCEN A MARXAR...

La bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta) és un dels migradors transaharians (hiverna al sud del Sàhara) que passa menys temps a els zones de reproducció. A la primavera arriben força tard en comparació amb les altres espècies migradores, generalment a finals d'abril, i a l'estiu, després de la reproducció, marxen molt ràpid cap a les zones d'hivernada a l'Àfrica, havent desaparegut pràcticament del tot durant la primera setmana de setembre.
Els primers anàlisis d'èxit reproductor dels ocells comuns a Catalunya durant el 2016 mostren com la majoria d'espècies va fracassar durant el primer intent de reproducció, segurament degut a les fortes pluges de començaments de maig. Tot i així, les espècies que típicament es reprodueixen més tard, com la bosqueta vulgar (que just està arribant a primers de maig!), han tingut una bona temporada de reproducció.
A la fotografia, un dels 5 joves anellats aquest estiu a l'Aiguamoll fa un parell de setmanes. D'aquí res ja emprendrà el llarg viatge cap al sud!
També els falciots negres (Apus apus) van marxant ja, cada dia en veurem menys a primera hora del matí i als vespres, quan alguns reproductors més tardans encara ronden els llocs de cria.