Dia Mundial dels Ocells

El proper dissabte dia 4 d'octubre celebrarem el Dia Mundial dels Ocells a l'Aiguamoll. Veniu a treure el cap si hi esteu interessats!


Cotxes blaves!

Aquest matí s'han anellat les primeres Cotxes blaves (Luscinia svecica) de la tardor. En total, 4 individus (3 mascles i 1 femella, tots de 1r any) s'han capturat i anellat. A finals d'agost ja s'havia observat un exemplar, i el 19 de setembre un altre.
Cotxa blava (Luscinia svecica). Femella
Cotxa blava (Luscinia svecica). Mascle
A més, també s'ha capturat el primer Tallarol gros (Sylvia borin) de la tardor, i s'han observat quantitats força interessants de migrants sedimentats. A destacar, 22 Còlits grisos (Oenanthe oenanthe) i 4 Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus).
Tallarol gros (Sylvia borin)

També s'han observat força rapinyaires en migració:
- 13 Àguiles marcenques (Circaetus gallicus) - récord diari -
- 2 Arpelles vulgars (Circus aeruginosus)
- 1 Esparver cendrós (Circus pygargus)
- 1 Àguila calçada (Aquila pennata)
- 2 Aligots comuns (Buteo buteo)
- 2 Esparvers vulgars (Accipiter nisus)
- 2 Falcons mostatxuts (Falco subbuteo)
- 1 Falcó de la reina (Falco eleonorae)
- 2 Xoriguers (Falco tinnunculus)

En migració activa també s'han vist:
- 15 Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
- Aprox. 100 Ballesters (Apus melba)
- Aprox. 300 Orenetes vulgars (Hirundo rustica)
- Aprox. 80 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum)
- 6 Orenetes de ribera (Riparia riparia)
- 3 Piules dels arbres (Anthus trivialis)
- Mínim 40 Cueretes grogues (Motacilla flava)

Darrers migrants transaharians

Durant aquest mes de setembre s'han anat observant les típiques espècies migradores en nombres relativament baixos, sense cap dia especial de migració.

Durant la darrera setmana s'han observat, en migració activa, fins a 19 Piules dels arbres (Anthus trivialis) i  13 Cueretes grogues (Motacilla flava), 1 Ballester (Apus melba), 1 Oreneta de ribera (Riparia riparia), més de 240 Orenetes vulgars (Hirundo rustica), més de 50 Orenetes cuablanques (Delichon urbicum), 1 Oriol (Oriolus oriolus), 1 Falcó mostatxut (Falco subbuteo), 2 Aligots comuns (Buteo buteo), 1 Àguila marcenca (Circaetus gallicus) i 1 Arpella vulgar (Circus aeruginosus).

D'entre els migrants sedimentats, s'han observat diversos Còlits grisos (Oenanthe oenanthe) (màxim diari  9 individus), Bitxacs rogencs (Saxicola rubetra) (màxim 6), Mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus) (màxim 11), Boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) (màxim 7), Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) (màxim 4), Papamosques gris (Muscicapa striata) (1), Tallareta vulgar (Sylvia communis) (1), Tallarol de garriga (Sylvia cantillans) (1), Cotxa blava (Luscinia svecica) (1), Colltort (Jynx torquilla) (1), Agró roig (Ardea purpurea) (1) Blauet (Alcedo atthis) (2) i Ànec cullerot (Anas clypeata) (2).

S'ha anellat durant 4 matins consecutius per tal de seguir la condició física dels migrants, i tot i que s'han capturat pocs ocells, s'han controlat alguns individus durant diversos dies, aportant valuosa informació sobre la seva aturada de la migració (terme anomenat stopover) a l'Aiguamoll de la Bòbila.


A continuació, fotos de les captures més interessants:
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). El migrant
més comú aquests dies!
Colltort (Jynx torquilla). 2na captura a l'Aiguamoll d'aquest
migrant escàs. Aquest exemplar anava associat a un grup
de Pardals comuns (Passer domesticus).
Tot just el 3r anellament de Tallareta vulgar (Sylvia communis),
Es tracta d'un migrant escàs, però regular.
Un dels 2 joves de Blauet (Alcedo atthis) que ronden per
l'Aiguamoll. El color taronja de la part inferior del bec
indica que és una femella.