Entrada de migrants!

Els darrers dies a l'Aiguamoll han sigut molt bons per a l'observació d'ocells en migració, alguns d'ells especialment rars a l'interior de Catalunya. Destaca l'entrada d'un mínim d'11 valones (Tringa glareola), 3 camesllargues (Himantopus himantopus), 1 fredeluga (Vanellus vanellus), 1 fotja (Fulica atra), 1 agró roig (Ardea purpurea), més de 15 mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), diverses boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus), 1 boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), 6 orenetes cua-rogenques (Cecropis daurica), 5 tallaretes vulgars (Sylvia communis), 1 bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), 4 mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli)...
Valona (Tringa glareola). Fotografia de Jordi Comellas.
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) capturat per
anellament. És tot just el 4rt individu anellat
a l'Aiguamoll! Foto de Marc Illa.
Mascle adult de mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) capturat
per anellament. Foto de Marc Illa.
Als camps propers s'hi han observat concentracions de migrants força elevades, amb més de 250 cueretes grogues (Motacilla flava) (sobretot de la subespècie flava del centre d'Europa), fins a 5 trobats (Anthus campestris), 4 hortolans (Emberiza hortulana), 14 bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), 3 còlits grisos (Oenanthe oenanthe), 9 piules dels arbres (Anthus trivialis), 2 titelles (Anthus pratensis), 1 alosa vulgar (Alauda arvensis) i 2 piules gola-roges (Anthus cervinus), aquesta darrera sent una espècie rara a l'interior de Catalunya, i que al Bages té la majoria de cites a l'Aiguamoll.
Piula gola-roja (Anthus cervinus). Foto de Marc Illa.
També s'han observat 2 rascletons (Porzana parva), una femella (primera foto) i un mascle (segona foto), que s'han estat veient des de davant mateix de l'aguait i que diversos observadors han pogut gaudir. El Tuco i el Sergi van trobar el primer individu, una femella, i posteriorment el Jordi Comellas va fer aquestes fotos tant espectaculars que posem a continuació, i va descobrir l'exemplar mascle. El rascletó és una espècie escassa en migració que s'ha citat irregularment al Bages durant la primavera. La majoria de cites de l'espècie a la Catalunya Central són de l'Aiguamoll de al Bòbila!

Per acabar d'arrodonir aquests dies, ahir es va detectar un exemplar de polla blava (Porphyrio porphyrio), que representa la 3ra observació al Bages i la tercera que es produeix a l'Aiguamoll. I encara queden molts dies per seguir gaudint d'aquest any de migració tant bo!!

Migració de primavera! (març - abril)

A finals de març i principis d'abril és un dels millors moments per gaudir de la migració de primavera. La migració de rapinyaires pot ser força interessant i nombrosa si els vents i la meteorologia és l'adequada, i entre els passeriformes es pot observar molta diversitat, ja que tant els darrers presaharians (que han passat l'hivern a la Península Ibèrica) com els primers transaharians (que han passat l'hivern al sud del Sàhara, a l'Àfrica) coincideixen. Avui, 1 d'abril, després de pluges lleugeres durant la passada nit i un temps força inestable durant tot el dia, amb una destacada tempesta amb calamarsa a mitja tarda situada principalment sobre el Moianès, i algunes ratxes de vent al migdia, s'han pogut observar diverses espècies en migració al llarg del dia.

Al matí, s'han observat almenys 15 tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), 1 mosquiter comú (Phylloscopus collybita), 3 tords comuns (Turdus philomelos) i 1 pit-roig (Erithacus rubecula) com a migradors presaharians. Els tallarols de casquet són força abundants durant la primera setmana d'abril. La setmana passada també es van observar una cotxa blava (Luscinia svecica), migrant escàs a la primavera, i 4 teixidors (Remiz pendulinus).

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), mascle
Entre els migradors transaharians, s'han observat 6 mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), 6 cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), 1 mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), 2 rossinyols (Luscinia megarhynchos), 1 piula dels arbres (Anthus trivialis), 2 cueretes grogues (Motacilla flava), 1 tallarol de garriga (Sylvia cantillans), més de 300 orenetes vulgars (Hirundo rustica), 100 orenetes cuablanques (Delichon urbicum), 1 oreneta de ribera (Riparia riparia), més de 300 ballesters (Apus melba), 13 falciots negres (Apus apus) i 1 xot (Otus scops). La setmana passada també es van observar un colltort (Jynx torquilla) i 2 mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli).

Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), mascle
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), mascle
Xot (Otus scops)
Durant aquest any s'han observat força rapinyaires en migració, amb un destacat grup de més de 230 milans negres (Milvus migrans) observats aquesta mateixa tarda.


A la següent taula, noteu les diferències en el pas de diferents espècies entre mitjans de març i finals de març - principis d'abril:

Aquest any també s'han observat diverses cigonyes blanques (Ciconia ciconia), el darrer grup observat avui mateix. També cal destacar l'observació d'una cigonya negra (Ciconia nigra) vista també avui, ja que és un migrador força escàs al Bages.