Presaharians i inici de la temporada de nidificació

Durant el mes de març és quan es capturen els majors nombres de la primavera d'espècies migradores presaharianes a l'Aiguamoll, bàsicament Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros), Tallarols de casquet (Sylvia atricapilla), Pit-rojos (Erithacus rubecula), Tords comuns (Turdus philomelos) i Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), coincidint amb el pic dels seus passos migratoris.
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Enguany no s'han produït dies gaire forts de sedimentació (aturada) de presaharians, i per això s'han anellat quantitats normals. Destaca especialment la captura d'una Cotxa fumada del morfotipus 'paradoxus'. Aquest tipus de plomatge el presenten molt pocs mascles de segon any, que en general tenen un plomatge molt similar al de les femelles (com el de la foto superior), per així evitar la competència directa amb mascles adults, més forts i més territorials.
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) del morfotipus 'paradoxus'
L'època de nidificació també ha començar per força espècies, sobretot aquelles més sedentàries. Aquests dies, sobretot, és molt fàcil detectar els cridaners Gafarrons (Serinus serinus) i veure'ls cantar i fer vols acrobàtics per tot l'Aiguamoll.


Les Mallerengues carboneres (Parus major) també estan especialment actives aquests dies. Gràcies a l'anellament, sabem que enguany hi ha un mínim de 7 Carboneres diferents a l'Aiguamoll! A veure quantes aconsegueixen criar.

També cal destacar el retorn del Cabusset (Tachybaptus ruficollis) a l'espai. Els darrers hiverns, després de fortes glaçades, han desaparegut cada any. Tot i així, no s'han fet esperar i ja s'estan formant les parelles!


Cap a finals de mes s'han començat a veure amb regularitat els primers migradors transaharians. Destaquen les observacions de més de 30 Àguiles marcenques (Circaetus gallicus), 1 Àguila calçada (Aquila pennata), 1 Aufrany (Neophron percnopterus), 1 Arpella vulgar (Circus aeruginosus) i centenars de Ballesters (Apus melba) i Orenetes vulgars (Hirundo rustica) en migració activa. Cal remarcar també l'observació de 93 Grues (Grus grus), un migrant força escàs a la comarca.
Grues (Grus grus)
Àguila calçada (Aquila pennata)
Ballester (Apus melba)
Entre els ocells petits, ja s'han detectat els primers Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), Còlit gris (Oenanthe oenanthe), Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), Tallareta vulgar (Sylvia communis) i Colltorts (Jynx torquilla).
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), mascles
Tot i així, una de les observacions més excepcionals del mes, encara que sembli estrany, és la d'un Raspinell comú (Certhia brachydactyla). Tot i ser un passeriforme relativament abundant a totes les masses forestals properes, es tracta d'una espècie força escassa a l'aiguamoll, amb menys de 5 citacions conegudes. El passat 25/03 es va observar i capturar un exemplar, sent el priemer de l'espècie anellat a l'Aiguamoll.

Un visitant italià

Durant el gener i febrer s'han anat detectant alguns exemplars de Teixidor (Remiz pendulinus) a l'Aiguamoll. El Teixidor és un hivernant escàs, i també es poden observar exemplars en pas. És una espècie força gregària, de manera que rarament l'observarem sol, i acostuma a veure's en grups d'entre 3 i 10 individus a l'espai.

Entre finals de gener i principis de febrer es van anellar un total de 8 exemplars, i per sorpresa nostra, es va capturar un novè individu amb una anella italiana. Penjarem l'informació de l'anellament d'aquest exemplar tant aviat com la tinguem!

L'anella, amb remitent italià.

Anellament d'Ànecs

Des que de l'inici de les activitats regulars d'anellament científic d'ocells a l'Aiguamoll de la Bòbila s'han capturat i anellat un total de 10 Ànecs collverds (Anas platyrhynchos). Tot i que aquesta xifra és encara baixa respecte els nombres habituals de l'espècie a l'Aiguamoll, la feina ha començat a donar els seus fruits.

El passat 05/02/2015 es va localitzar un exemplar mascle amb anella en el grup habitual que resideix a l'Aiguamoll. Mitjançant fotografies es va poder llegir l'anella, que porta el codi H33253.
Aquest individu va ser anellat el 17/10/2014 al mateix lloc.


Foto del 17/10/2014, quan es va anellar
Alhora, durant la primera setmana de febrer es va localitzar un Ànec collverd femella amb una anella metàl·lica al Llac de Navarcles, a uns 6 km en línia recta. L'anella es va conseguir llegir mitjançant fotografies, i portava el codi H37315; que corresponia a un exemplar capturat el 24/04/2014 a l'Aiguamoll.Des que es van començar els censos regulars d'ocells aquàtics l'any 2006 que sabíem que hi havia fluctuacions poblacionals en el nombre de collverds a l'Aiguamoll al llarg de l'any. Tot i així, no hem tingut una prova definitiva fins que s'han pogut anellar els primers exemplars. Esperem que, a mesura que es puguin anar marcant més individus, anem descobrint més coses interessants!

Neva!

Durant l'episodi de nevades a Catalunya d'avui, la neu també ha arribat a l'Aiguamoll. La nevada ha sigut intensa durant el matí, arribant a quedar-se força, però ha parat al migdia i la major part de la neu ja s'ha anat fonent durant la tarda.

La brevetat de l'episodi ha fet que, al contrari que a la nevada del març del 2009, els efectes sobre els ocells fóssin força menys notoris. De fet, l'única espècie poc habitual detectada han sigut 2 Cotolius (Lullula arborea), un hivernant escàs a la zona de conreus de la plana.

Deixem algunes fotografies d'aquest matí!

2015

Reprenem l'activitat al blog (aquest cop, sí!), i ho fem començant amb una actualització del que s'ha estat veient recentment.

Com ha anat passant en els darrers hiverns, les fortes glaçades han aconseguit gelar bona part de l'Aiguamoll, de manera que moltes de les espècies més representatives s'han vist afectades.
És el cas, per exemple, del Cabusset (Tachybaptus ruficollis), una espècie sedendària a l'espai els anys que no hi ha gelades. Normalment, abans de les primeres plaques de gel, s'observen entre 4 i 6 individus, que després aparèixen al Parc de l'Agulla, un espai que no s'acostuma a congelar.

Un cas semblant és els dels Ànecs collverds (Anas platyrhynchos), que si bé no es veuen tant afectats pel gel, acostumen a moure's a l'Agulla a les nits més fredes.

Entre les espècies més interessants observades les darreres setmanes, destaca una femella de Xarxet comú (Anas crecca) el dia 1, un jove d'Astor (Accipiter gentilis) el dia 21 i un mínim de 2 Teixidors (Remiz pendulinus) durant tot el mes.

L'anellament científic aporta noves dades molt interesants: l'hivern 2013-2014 es van anellar 8 Titelles (Anthus pratensis) a la zona de la Plantada d'arbres. Al Novembre del 2014 es va capturar un altre exemplar; i aquest gener, l'equip d'anelladors hem recuperat el seguiment de la població hivernant. De moment només hem realitzat una jornada, en la qual vam capturar 3 ocells. Per sorpresa nostra, tots 3 van ser controls (ocells que ja portàven anella): 2 de l'hivern anterior (veure fotos), i el de la mateixa tardor.


Es tracta d'una situació molt interessant, ja que de només 8 exemplars anellats almenys 2 han tornat, mostrant una aparent alta fidelitat a la zona d'hivernada. No es disposa de gaire dades al respecte (Herrando et al. 2009), de manera que caldrà seguir capturant exemplars.

La captura d'exemplars d'un any per l'altre també ens permet aprofundir
en els coneixements sobre la muda i les tècniques per a determinar l'edat.